Kiedy ZUS może żądać odsetek?

Niemalże w każdej decyzji ZUS w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń znajduje się dodatkowe zobowiązanie, a mianowicie do zapłaty odsetek za okres sprzed wydania decyzji.

Czy ZUS ma prawo żądać odsetek od świadczeń pobranych nienależnie ?

Odpowiedzią na to pytanie zajął się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.02.2010r., sygn. akt: I UK 210/09.

„Organ rentowy może naliczać odsetki ustawowe, o jakich mowa w kodeksie cywilnym nie wcześniej jednak niż od dnia doręczenia decyzji obligującej do zwrotu nienależnego pobranego świadczenia. Zobowiązanie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ma charakter zobowiązania bezterminowego. Konsekwencją tego jest, iż termin do spełnienia świadczenia zwrotu nienależnych świadczeń nie nastąpił z chwilą wypłaty tego świadczenia, ale konieczne jest dokonanie swoistego rodzaju wezwania do zapłaty tego świadczenia, którego rolę pełnić mogła decyzja stwierdzająca obowiązek zwrotu”.

Z powyższego wynika jednoznacznie iż decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń ma charakter konstytutywny, stąd też odsetki nie biegną przed wydaniem decyzji ustalającej obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Celem zapoznania się z informacją, czym jest nienależnie pobrane świadczenie, zachęcam do lektury wpisu pt. Decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z zus.

Porady prawne Kraków

4 thoughts on “Kiedy ZUS może żądać odsetek?

 1. Dzień dobry,
  Czytałam na różnych stronach o wyrokach sądowych podważających, prawo ZUS-u do naliczania odsetek za okres sprzed wydania decyzji (sprawy , które są opisywane w internecie sprawy ciągnęły się bardzo długo aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny i są chyba raczej nieliczne). Niemniej ZUS nadal to robi i zdecydowanie podtrzymuje w załączonym poniżej cytacie z wstępu do ,,Poradnika na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń z wykorzystaniem udostępnionego na stronach internetowych „Kalkulatora odsetkowego dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń”
  Cyt: ,,I. Ogólne zasady naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie
  Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego. W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).”
  Pani Kingo, czy w związku tym jest realna możliwość zakwestionowania odsetek naliczonych przez ZUS (od nienależnie pobranego świadczenia) za okres przed wydaniem decyzji o zwrocie świadczenia? Dodam, poradnik ZUS-owski wraz z informacją, że odsetki z decyzji są absolutnie do zwrotu dostałam z pewnej kancelarii adwokackiej.

 2. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
  Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…”, w którym na wstępie można przeczytać:
  Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
  W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
  Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

 3. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
  Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…\”, w którym na wstępie można przeczytać:
  Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
  W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).\” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
  Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

  1. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
   Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…\”, w którym na wstępie można przeczytać:
   Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
   W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
   Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).\” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
   Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *