Kiedy ZUS może żądać odsetek?

Niemalże w każdej decyzji ZUS w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń znajduje się dodatkowe zobowiązanie, a mianowicie do zapłaty odsetek za okres sprzed wydania decyzji.

Czy ZUS ma prawo żądać odsetek od świadczeń pobranych nienależnie ?

Odpowiedzią na to pytanie zajął się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.02.2010r., sygn. akt: I UK 210/09.

„Organ rentowy może naliczać odsetki ustawowe, o jakich mowa w kodeksie cywilnym nie wcześniej jednak niż od dnia doręczenia decyzji obligującej do zwrotu nienależnego pobranego świadczenia. Zobowiązanie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ma charakter zobowiązania bezterminowego. Konsekwencją tego jest, iż termin do spełnienia świadczenia zwrotu nienależnych świadczeń nie nastąpił z chwilą wypłaty tego świadczenia, ale konieczne jest dokonanie swoistego rodzaju wezwania do zapłaty tego świadczenia, którego rolę pełnić mogła decyzja stwierdzająca obowiązek zwrotu”.

Z powyższego wynika jednoznacznie iż decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń ma charakter konstytutywny, stąd też odsetki nie biegną przed wydaniem decyzji ustalającej obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Celem zapoznania się z informacją, czym jest nienależnie pobrane świadczenie, zachęcam do lektury wpisu pt. Decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z zus.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *